BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Zespoły / Zespoły Filii PW w Płocku

Zespół ds. przeglądu warunków pracy w 2022 roku w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku

Zespół ds. przeglądu warunków pracy w 2022 roku w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku

  1. dr inż. Grzegorz Michalak – z-ca kanclerza PW ds. Filii w Płocku – przewodniczący;
  2. mgr inż. Robert Kołodziejski – społeczny inspektor pracy; przewodniczący Rady Oddziałowej ZNP;
  3. mgr inż. Krzysztof Obst – pełnomocnik prorektora ds. bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy i nauki;
  4. dr inż. Cezary Wiśniewski – przewodniczący Koła NSZZ „Solidarność”;
  5. mgr Jacek Gorzelewski – st. inspektor BHP;
  6. inż. Bogdan Koziński – specjalista ds. obronnych;
  7. Krzysztof Gajewski – elektryk.

Decyzja nr 27/2022 Prorektora Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku z dnia 27.06.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 27.06.2022 11:20

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 27.06.2022 11:20