BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Zespoły / Zespoły Filii PW w Płocku

Zespół ds. promocji w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku

Zespół powołany na rok akademicki 2022/2023

 • dr inż. Łukasz Gościniak – koordynator;
 • mgr Monika Rutkowska-Ryciak (Biuro Prorektora);
 • dr inż. Artur Koper (Instytut Budownictwa);
 • dr inż. Andrzej Dzięgielewski (Instytut Budownictwa);
 • dr hab. inż. Mariusz Sarniak (Instytut Inżynierii Mechanicznej);
 • dr inż. Henryk Rode (Instytut Inżynierii Mechanicznej);
 • dr hab. inż. Grzegorz Makomaski, prof. uczelni (Instytut Chemii);
 • dr inż. Paweł Grabowski (Instytut Chemii);
 • dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni (Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych);
 • dr Anna Stępniak-Kucharska (Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych);
 • dr Cezary Obczyński (Zespół Matematyki i Fizyki);
 • dr Szymon Zuziak (Zespół Wychowania Fizycznego i Sportu);
 • mgr Małgorzata Grabowska-Panek (Akademickie Centrum Kultury).

Decyzja nr 23/2021 Prorektora PW z dnia 22.10.2021 r.

Wytworzył(a): Prorektor ds. Filii w Płocku

w dniu: 22.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 19.01.2021 11:11

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 22.09.2023 08:29