BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Zarządzania

  1. dr inż. Grzegorz Kunikowski - przewodniczący;
  2. dr Marta Kruk, pracownik - wiceprzewodnicząca;
  3. mgr Przemysław Faliński - doktorant;
  4. mgr inż. Krzysztof Łabędzki - doktorant; 
  5. mgr inż. Magdalena Poroszewska - doktorantka; 
  6. mgr inż. Paulina Radomska - doktorantka.

Decyzja nr 288/2023 Rektora PW z dnia 13.10.2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 13.10.2023

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:50

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 02.02.2024 08:54