BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

  • dr hab. inż. Szymon Gontarz, prof. uczelni – przewodniczący; 
  • mgr Elżbieta Góralska, pracownik – wiceprzewodnicząca; 
  • mgr inż. Jan Biniewicz – doktorant; 
  • mgr inż. Marcin Słomiany – doktorant; 
  • mgr inż. Kinga Szost – doktorantka.

Decyzja nr 301/2023 Rektora PW z dnia 19.10.2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 19.10.2023

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 28.10.2020 09:43

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 02.02.2024 08:52