BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Mechatroniki

  • prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska – przewodnicząca; 
  • dr inż. Szymon Cygan, pracownik – wiceprzewodniczący; 
  • mgr inż. Maria Baczewska – doktorantka; 
  • mgr inż. Piotr Duszak – doktorant; 
  • mgr inż. Maciej Zams – doktorant.

Decyzja nr 296/2023 Rektora PW z dnia 18.10.2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 18.10.2023

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:43

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 02.02.2024 08:51