BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Mechaniczny Technologiczny

  • dr hab. inż. Zuzanna Żołek-Tryznowska, prof. uczelni – przewodnicząca; 
  • mgr Małgorzata Ciepłowska, pracownik – wiceprzewodnicząca;
  • mgr inż. Martyna Deroszewska – doktorantka; 
  • mgr inż. Adrian Kopytowski – doktorant; 
  • mgr inż. Rafał Nowicki – doktorant.

Decyzja nr 300/2023 Rektora PW z dnia 19.10.2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 19.10.2023

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:36

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 02.02.2024 08:49