BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

  • prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński – przewodniczący;
  • prof. dr hab. inż. Jacek Mańdziuk, pracownik – wiceprzewodniczący;
  • mgr Agnieszka Geras – doktorantka;
  • mgr inż. Michał Własnowolski – doktorant;
  • mgr Marcin Zubilewicz – doktorant;
  • mgr inż. Maciej Żelaszczyk – doktorant.

Decyzja nr 294/2023 Rektora PW z dnia 18.10.2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 18.10.2023

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:40

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 02.02.2024 08:29