BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Inżynierii Materiałowej

  • prof. dr hab. inż. Halina Garbacz – przewodnicząca;
  • mgr inż. Tatiana Erenc-Sędziak, pracownik – wiceprzewodnicząca;
  • mgr inż. Anna Czajka – doktorantka;
  • mgr inż. Bernard Kurowski – doktorant;
  • mgr inż. Paulina Piotrkiewicz – doktorantka.

Decyzja nr 293/2023 Rektora PW z dnia 18.10.2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 18.10.2023

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 26.10.2020 10:30

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 02.02.2024 08:24