•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Inżynierii Lądowej

Decyzja nr 265/2022 Rektora PW z dnia 12.10.2022 r.

  • prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak - przewodniczący;
  • mgr Teresa Banasiak - pracownik;
  • mgr inż. Damian Cichocki - doktorant;
  • mgr inż. Maciej Kalinowski - doktorant;
  • mgr inż. Katarzyna Konieczka - doktorantka. 

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 08:31

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 13.10.2022 09:18