BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

  1. prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz - przewodniczący;
  2. prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal, pracownik - wiceprzewodniczący;
  3. mgr inż. Piotr Cendrowski - doktorant;
  4. mgr inż. Wojciech Frąckowiak - doktorant; 
  5. mgr inż. Ewa Rybak - doktorantka.

Decyzja nr 286/2023 Rektora PW z dnia 13.10.2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 13.10.2023

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:32

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 02.02.2024 08:22