BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

  1. prof. dr hab. Ewa Karwowska - przewodnicząca;
  2. mgr inż. Pola Łomża-Kalinowska, pracownik - wiceprzewodnicząca;
  3. mgr inż. Bartosz Bednarz - doktorant;
  4. mgr inż. Karolina Durczak - doktorantka;
  5. mgr inż. Katarzyna Misiołek - doktorantka.

Decyzja nr 285/2023 Rektora PW z dnia 13.10.2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 13.10.2023

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:28

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 02.02.2024 08:21