BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Chemiczny

  1. dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni - przewodnicząca;
  2. mgr Renata Jaczewska, pracownik - wiceprzewodnicząca;
  3. mgr inż. Zygmunt Drużyński - doktorant;
  4. mgr inż. Krzesimir Korona - doktorant;
  5. mgr inż. Vadim Szejko - doktorant.

Decyzja nr 282/2023 Rektora PW z dnia 13.10.2023 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 13.10.2023

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:13

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 01.02.2024 14:51