•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Chemiczny

Decyzja nr 258/2022 Rektora PW z dnia 12.10.2022 r.

  • dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni - przewodnicząca;
  • mgr inż. Zygmunt Drużyński - doktorant;
  • mgr inż. Krzesimir Korona - doktorant;
  • mgr inż. Vadim Szejko - doktorant.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 18.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 05.11.2020 09:13

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 13.10.2022 09:12