BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Stałe Komisje Senatu

Senacka Komisja ds. Nauki

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski

Maciej Gąsior
(odwołany uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021)
Samorząd Studentów
dr hab. Magdalena Kludacz-Alessandri, prof. uczelni KNEiS
prof. dr hab. inż. Artur Rusowicz WMEiL
dr Bartłomiej Skowron WAiNS
prof. dr hab. inż. Tomasz Starecki WEiTI
inż. Katarzyna Tutaj
(odwołana uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021)
Samorząd Studentów
prof. dr hab. Małgorzata Wojtkowska WIBHiIŚ
dr hab. inż. Dariusz Baczyński, prof. uczelni WE
prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
(odwołana uchwałą nr 254/L/2022 Senatu PW z dnia 21/09/2022)
WIM
dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. uczelni WIBHiIŚ
dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni WSiMR
dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni WZ
prof. dr hab. Janina Kotus WMiNI
dr hab. inż. Konrad Lewczuk, prof. uczelni WT
dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni WBMiP
dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak, prof. uczelni WGiK
mgr inż. Aleksandra Radecka 
(odwołana uchwałą nr 85/L/2021 Senatu PW z dnia 24/03/2021)
Rada Doktorantów
prof. dr hab. inż. Robert Sitnik WMchtr
prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek WA
prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski WIChiP
dr hab. inż. Rafał Świercz WMT
prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak WIL
prof. dr hab. inż. Mariusz Zdrojek WF
inż. Bartosz Lewandowski
(powołany uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021,
odwołany uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022)
Samorząd Studentów
Karina Tomborek
(powołana uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021,
odwołana uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022)
Samorząd Studentów
mgr inż. Marta Pajerczak 
(powołana uchwałą nr 85/L/2021 Senatu PW z dnia 24/03/2021,
odwołana uchwałą nr 188/L/2022 Senatu PW z dnia 23/03/2022)
Rada Doktorantów
inż. Łukasz Bierdowski
(powołany uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022,
odwołany uchwałą nr 296/L/2023 Senatu PW z dnia 25/01/2023)
Samorząd Studentów
Jan Ulbrych
(powołany uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022,
odwołany uchwałą nr 296/L/2023 Senatu PW z dnia 25/01/2023)
Samorząd Studentów
mgr inż. Jarosław Miller
(powołany uchwałą nr 188/L/2022 Senatu PW z dnia 23/03/2022,
odwołany uchwałą nr 371/L/2023 Senatu PW z dnia 28/06/2023)
Rada Doktorantów
prof. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski
(powołany uchwałą nr 254/L/2022 Senatu PW z dnia 21/09/2022)
WIM
Julia Dasiewicz 
(powołana uchwałą nr 296/L/2023 Senatu PW z dnia 25/01/2023)
Samorząd Studentów
Piotr Mazur
(powołany uchwałą nr 296/L/2023 Senatu PW z dnia 25/01/2023,
odwołany uchwałą nr 416/L/2023 Senatu PW z dnia 29/11/2023)
Samorząd Studentów
mgr inż. Julia Kuczak
(powołana uchwałą nr 371/L/2023 Senatu PW z dnia 28/06/2023)
Rada Doktorantów
Łukasz Salach
(powołany uchwałą nr 416/L/2023 Senatu PW z dnia 29/11/2023)
Samorząd Studentów

Uchwała nr 24/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 września 2020 r. 
Uchwała nr 80/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 lutego 2021 r.
Uchwała nr 85/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 marca 2021 r.
Uchwała nr 171/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 stycznia 2022 r.
Uchwała nr 188/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 marca 2022 r.
Uchwała nr 254/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 września 2022 r.
Uchwała nr 296/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 stycznia 2023 r.
Uchwała nr 371/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 28 czerwca 2023 r.
Uchwała nr 416/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 listopada 2023 r.

Wytworzył(a): Redaktor BIP

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 05.10.2020 10:32

Zaktualizował(a): Katarzyna Korlak

w dniu: 26.02.2024 11:30