BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje / Stałe Komisje Senatu

Senacka Komisja ds. Historii i Tradycji

Przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni

Arkadiusz Majkowski
(odwołany uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021)
Samorząd Studentów
prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk WF
prof. dr hab. inż. Marian Gieras  WMEiL
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołoś
(odwołany uchwałą nr 314/L/2023 Senatu PW z dnia 29/03/2023)
WSiMR
dr hab. Marek Jakubiak, prof. uczelni WAiNS
dr inż. Andrzej Kochański WMT
prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka WIM
dr inż. Roman Krzywda WIChiP
dr hab. inż. Wojciech Kubissa WBMiP
mgr inż. Michał Kukielski 
(odwołany uchwałą nr 85/L/2021 Senatu PW z dnia 24/03/2021)
Rada Doktorantów
prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński WIL
prof. dr hab. inż. Alina Maciejewska WGiK
mgr inż. Anna Malinowska NSZZ "Solidarność"
dr inż. Andrzej Muster ZNP
prof. dr hab. inż. Mirosław Nader WT
dr inż. Michał Nowicki WMchtr
dr hab. inż. Krzysztof Perlicki, prof. uczelni WEiTI
prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka WA
dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski WIBHiIŚ
dr Andrzej Ulmer Muzeum PW
doc. dr inż. Wojciech Urbański WE
dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni WZ
Błażej Rakowski
(powołany uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021,
odwołany uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022)
Samorząd Studentów
mgr inż. Mariusz Salwin 
(powołany uchwałą nr 85/L/2021 Senatu PW z dnia 24/03/2021,
odwołany uchwałą nr 188/L/2022 Senatu PW z dnia 23/03/2022)
Rada Doktorantów
Martyna Majchrzak
(powołana uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022,
odwołana uchwałą nr 296/L/2023 Senatu PW z dnia 25/01/2023)
Samorząd Studentów
mgr inż. Karol Bucholc
(powołany uchwałą nr 188/L/2022 Senatu PW z dnia 23/03/2022,
odwołany uchwałą nr 276/L/2022 Senatu PW z dnia 30/11/2022)
Rada Doktorantów
mgr inż. Katarzyna Nałęcz-Charkiewicz 
(powołana uchwałą nr 276/L/2022 Senatu PW z dnia 30/11/2022),
(odwołana uchwałą nr 461/L/2024 Senatu PW z dnia 27/03/2024)
Rada Doktorantów
Uliana Belyaeva
(powołana uchwałą nr 296/L/2023 Senatu PW z dnia 25/01/2023,
odwołana uchwałą nr 416/L/2023 Senatu PW z dnia 29/11/2023)
Samorząd Studentów
prof. dr inż. Mariusz Pyrz
(powołany uchwałą nr 314/L/2023 Senatu PW z dnia 29/03/2023)
WSiMR
Klaudia Dudkiewicz
(powołana uchwałą nr 416/L/2023 z dnia 29/11/2023)
Samorząd Studentów
mgr inż. Ewa Kuhnert
(powołana uchwałą nr 461/L/2024 Senatu PW z dnia 27/03/2024)
Rada Doktorantów

Uchwała nr 24/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 września 2020 r. 
Uchwała nr 80/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 lutego 2021 r.
Uchwała nr 85/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 marca 2021 r.
Uchwała nr 171/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 stycznia 2022 r.
Uchwała nr 188/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 marca 2022 r.
Uchwała nr 276/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 30 listopada 2022 r. 
Uchwała nr 296/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 stycznia 2023 r.
Uchwała nr 314/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 marca 2023 r.
Uchwała nr 416/L/2023 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 listopada 2023 r.
Uchwała nr 461/L/2024 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 27 marca 2024 r.

Wytworzył(a): Senat PW

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 02.10.2020 15:53

Zaktualizował(a): Paula Kruza

w dniu: 17.04.2024 11:26