•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje

Komisje Rekrutacyjne w Politechnice Warszawskiej

Komisje powołane na okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Międzywydziałowa Komisja Rekrutacyjna ds. przyjęć na studia stacjonarne pierwszego stopnia na wszystkich wydziałach warszawskich oprócz Wydziału Architektury:

 • dr inż. Tomasz Winek - przewodniczący,
 • dr inż. Grzegorz Kunikowski - sekretarz,
 • dr inż. Piotr Gazda (WMchtr) - sekretarz,
 • dr inż. Krzysztof Kaczmarski (WMiNI) - członek,
 • dr inż. Artur Poświata (WIChiP) - członek; 

Komisja Rekrutacyjna Filii ds. przyjęć na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku:

 • dr inż. Wojciech Korzybski - przewodniczący,
 • mgr inż. Agnieszka Kłosińska - sekretarz,
 • dr inż. Jacek Szpetulski - członek (WBMiP),
 • dr Małgorzata Schulz - członek (KNEiS);

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 • dr inż. Dariusz Lodwik - przewodniczący,
 • mgr inż. arch. Justyna Janiak - sekretarz,
 • dr inż. Sabina Wilkanowicz - członek (odwołana Decyzją nr 117/2022 Rektora PW),
 • mgr inż. Jakub Lęcki - członek;

Komisja Rekrutacyjna Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 • dr Magdalena Kapela - przewodnicząca,
 • dr Agnieszka Krzętowska - członek,
 • dr Monika Jarzębska - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Architektury ds. przyjęć na studia jednolite oraz studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • dr Iwona Szustakiewicz - przewodnicząca,
 • dr hab. inż. arch. Joanna Klimowicz - sekretarz,
 • mgr inż. arch. Małgorzata Małczyńska - członek,
 • mgr inż. arch. Robert Rzadkiewicz - członek,
 • mgr inż. arch. Jakub Franczuk - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Administracji i Nauk Społecznych ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 • dr Alina Naruniec - przewodnicząca,
 • dr Jacek Połowianiuk - sekretarz,
 • dr inż. Krzysztof Urbaniak - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Chemicznego ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • dr hab. inż. Aldona Zalewska - przewodnicząca,
 • dr hab. inż. Mariusz Pietrzak - sekretarz,
 • dr inż. Norbert Obarski - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • dr inż. Piotr Firek - przewodniczący,
 • mgr inż. Rajmund Kożuszek - sekretarz,
 • dr inż. Łukasz Dąbała - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych ds. przyjęć na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

 • dr inż. Piotr Firek - przewodniczący,
 • mgr inż. Rajmund Kożuszek - sekretarz,
 • dr inż. Daniel Paczesny - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Elektrycznego ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 • dr inż. Włodzimierz Dąbrowski, prof. uczelni - przewodniczący,
 • dr inż. Piotr Fabijański - sekretarz,
 • dr inż. Łukasz Makowski - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Fizyki ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • dr hab. inż. Katarzyna Rutkowska, prof. uczelni - przewodnicząca,
 • dr inż. Monika Petelczyc - sekretarz,
 • dr inż. Julian Sienkiewicz - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Geodezji i Kartografii ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • dr inż. Tomasz Budzyński - przewodniczący,
 • dr inż. Michał Kowalczyk - sekretarz,
 • dr inż. Andrzej Głażewski - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Geodezji i Kartografii ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia – studia anglojęzyczne:

 • dr inż. Krzysztof Bakuła - przewodniczący,
 • dr inż. Andrzej Głażewski - sekretarz,
 • dr inż. Paweł Kropielnicki - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Geodezji i Kartografii ds. przyjęć na studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

 • dr inż. Tomasz Budzyński - przewodniczący,
 • dr inż. Andrzej Głażewski - sekretarz,
 • dr inż. Paweł Kropielnicki - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • dr hab. inż. Agnieszka Machowska - przewodnicząca,
 • dr inż. Piotr Ziętek - sekretarz,
 • dr hab. inż. Paweł Falaciński - członek,
 • dr inż. Wiktor Treichel, prof. uczelni - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska ds. przyjęć na studia niestacjonarne:

 • dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz - przewodnicząca,
 • dr inż. Jarosław Olszak - sekretarz,
 • dr hab. inż. Agnieszka Malesińska - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • dr hab. inż. Łukasz Makowski, prof. uczelni - przewodniczący,
 • dr inż. Artur Poświata - sekretarz,
 • dr inż. Agata Penconek - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Lądowej ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 • dr inż. Wioletta Jackiewicz-Rek - przewodniczący,
 • dr hab. inż. Michał Sarnowski - sekretarz,
 • dr inż. Justyna Kuziak - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Inżynierii Materiałowej ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia:

 • dr inż. Rafał Wróblewski - przewodniczący,
 • dr inż. Agnieszka Brojanowska - sekretarz,
 • dr inż. Emilia Skołek - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego Technologicznego ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 • dr inż. Grzegorz Wróblewski - przewodniczący,
 • dr inż. Mariusz Bober - sekretarz I,
 • dr inż. Olgierd Goroch - sekretarz II,
 • dr inż. Artur Soroczyński - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 • dr inż. Krzysztof Kaczmarski - przewodniczący,
 • mgr Małgorzata Twardowska - sekretarz,
 • dr inż. Michał Zwierzyński - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 • dr inż. Marta Poćwierz - przewodniczący,
 • inż. Agnieszka Matejek - sekretarz,
 • dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni - członek,
 • dr inż. Grzegorz Niewiński - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechatroniki ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 • dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni - przewodniczący,
 • dr inż. Wojciech Krauze - sekretarz,
 • dr inż. Piotr Gazda - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 • dr inż. Damian Markuszewski - przewodniczący,
 • dr inż. Jarosław Kuśmierczyk - sekretarz,
 • dr hab. inż. Dmytro Samoilenko - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Transportu ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 • dr hab. inż. Jacek Kukulski, prof. uczelni - przewodniczący,
 • dr inż. Piotr Gołębiowski - sekretarz,
 • dr inż. Jarosław Poznański - członek;

Komisja Rekrutacyjna Wydziału Zarządzania ds. przyjęć na studia stacjonarne drugiego stopnia oraz studia niestacjonarne:

 • dr inż. Grzegorz Kunikowski - przewodniczący,
 • mgr inż. Iwona Głażewska - sekretarz,
 • dr inż. Krystyna Lamparska-Jasińska - członek.

Decyzja nr 83/2022 Rektora PW z dnia 4.04.2022 r.
Decyzja nr 117/2022 Rektora PW z dnia 5.05.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 04.04.2022

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 16.04.2021 15:47

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 05.05.2022 11:59