•  

BIP PW / Terminarze posiedzeń i składy Rad Wydziałów

Wydział Mechatroniki

R.a. 2022/2023

Terminarz posiedzeń Rady:

 • 19.10.2022
 • 23.11.2022
 • 14.12.2022
 • 25.01.2023
 • 22.02.2023
 • 29.03.2023
 • 19.04.2023
 • 24.05.2023
 • 21.06.2023
 • 20.09.2023

Skład Rady:

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 1. dr hab. inż. Michał Bartyś, prof. uczelni
 2. dr inż. Maciej Bodnicki, prof. uczelni
 3. prof. dr hab. inż. Gerard Cybulski
 4. prof. dr hab. inż. Marek Dobosz
 5. dr inż. Janusz Igielski, prof. uczelni
 6. dr hab. inż. Olga Iwasińska-Kowalska
 7. prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska 
 8. dr hab. inż. Michał Józwik, prof. uczelni
 9. prof. dr hab. inż. Jan M. Kościelny
 10. dr hab. inż. Igor Korobiichuk, prof. uczelni
 11. prof. dr hab. inż. Tomasz Kozacki
 12. prof. dr hab. inż. Małgorzata Kujawińska
 13. dr hab. inż. Monika Kwacz, prof. uczelni
 14. dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska–Kozdraś, prof. uczelni
 15. dr hab. inż. Agnieszka Łękawa-Raus
 16. dr hab. inż. Sergiusz Łuczak, prof. uczelni
 17. dr hab. inż. Marcel Młyńczak
 18. dr hab. inż. Andrzej Ordys, prof. uczelni
 19. dr hab. inż. Jacek Salach
 20. prof. dr hab. inż. Leszek Sałbut
 21. prof. dr hab. inż. Robert Sitnik
 22. dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni
 23. dr hab. inż. Marcin Słoma, prof. uczelni
 24. dr hab. inż. Michał Syfert
 25. prof. dr hab. inż. Roman Szewczyk
 26. dr hab. inż. Maciej Trusiak
 27. dr hab. inż. Piotr Tulik
 28. prof. dr hab. inż. Mateusz Turkowski
 29. prof. dr hab. inż. Adam Woźniak
 30. dr hab. inż. Jakub Żmigrodzki

Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 1. dr inż. Roman Barczyk
 2. dr inż. Szymon Cygan
 3. dr inż. Krzysztof Kukiełka
 4. dr inż. Alicja Siewnicka
 5. dr inż. Adam Styk
 6. dr inż. Elżbieta Ślubowska
 7. dr inż. Ksawery Szykiedans
 8. mgr Beata Dobrzeniecka
 9. mgr Monika Kustosz
 10. mgr Paweł Lipiński

Przedstawiciele studentów i doktorantów

 1. mgr inż. Maria Baczewska (doktorantka)
 2. Oliwia Borusiewicz
 3. Arkadiusz Chyliński
 4. Paweł Domurad
 5. Aleksandra Grabowska
 6. Hanna Konopacka
 7. Jakub Kozłowski
 8. Szymon Larwa
 9. Maria Muszyńska
 10. Jerzy Suski
 11. Paweł Szatan

Osoby zapraszane

 1. prof. dr hab. inż. Małgorzata Igalson - przedstawiciel WF
 2. prof. dr hab. Janina Kotus - przedstawiciel WMiNI
 3. mgr Iwona Procakiewicz - przedstawiciel ZNP

Profesorowie i docenci emerytowani

 1. dr hab. inż. Dionizy Biało
 2. prof. dr hab. inż. Adam Bieńkowski
 3. prof. dr hab. inż. Krzysztof Cieślicki
 4. prof. dr hab. inż. Zbigniew Dunajski
 5. prof. dr hab. inż. Wiktor Gambin
 6. dr hab. inż. Ryszard Jabłoński
 7. dr hab. inż. Danuta Jasinska-Choromańska
 8. prof. dr hab. inż. Romuald Jóźwicki
 9. dr hab. inż. Mariusz Olszewski
 10. dr hab. inż. Roman Paśniczek
 11. prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski
 12. prof. dr hab. inż. Władysław Grzegorz Pawlicki
 13. dr hab. inż. Barbara Putz
 14. prof. dr inż. Eugeniusz Ratajczyk
 15. doc. dr inż. Jan Tomasik
 16. dr hab. inż. Sabina Żebrowska–Łucyk
 17. dr hab. inż. Barbara Kozłowska
 18. prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek
 19. prof. dr hab. inż. Krzysztof Janiszowski
 20. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński
 21. prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 22.03.2010 12:22

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 10.10.2022 12:30