•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Inżynierii Materiałowej

Gmach Inżynierii Materiałowej
ul. Wołoska 141
02-507 Warszawa

Gmach Nowy Technologiczny
ul. Narbutta 85
02-524 Warszawa

Gmach Nowy Lotniczy
al. Niepodległości 222
00-663 Warszawa

Budynek „Bytnara”
ul. J. Bytnara 25
02-645 Warszawa

Dziekan

prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera


e-mail: dziekan.wim@pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauki

dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni


e-mail: robert.sobiecki@pw.edu.pl

Prodziekan ds. nauczania

dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni


e-mail: dariusz.oleszak@pw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara


e-mail: waldemar.kaszuwara@pw.edu.pl