BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Materiałowej

Biuro Dziekana

mgr Karolina Statkiewicz

specjalista ds. administracyjnych
pracownik obsługujący sprawy pracownicze (POSP)

Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 206

tel. wew.: (22) 234 + wew: 87 29
fax: 22 234 85 14
e-mail: karolina.statkiewicz@pw.edu.pl

mgr inż. Marta Zwolińska

specjalista ds. administracyjnych

Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 206

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8399
fax: 22 234 85 14
e-mail: marta.zwolinska@pw.edu.pl

mgr inż. Tatiana Erenc-Sędziak

starszy specjalista ds. administracyjnych
Wydziałowy Rzecznik Zaufania
Studia doktoranckie

Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 211

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8735
fax: 22 234 85 14
e-mail: tatiana.erenc@pw.edu.pl

mgr Anna Weremowicz

starszy referent ds. administracyjnych

Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 303

tel. wew.: (22) 234 + wew: 8529
e-mail: anna.weremowicz@pw.edu.pl