•  

BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Inżynierii Materiałowej

Dział Finansowy

Małgorzata Lewin

Pełnomocnik Kwestora

Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 201
tel. wew.: (22) 234 + wew: 87 33
e-mail: malgorzata.lewin@pw.edu.pl

Wiesława Skomorowska

Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 202
tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 40, 87 33
e-mail: wieslawa.skomorowska@pw.edu.pl

Magdalena Nowak

Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 203
tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 40, 87 30
e-mail: magdalena.nowak@pw.edu.pl

Wiesława Perczyńska

Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 216
tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 40, 87 30
e-mail: wieslawa.perczynska@pw.edu.pl

Marzena Roguska

Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 203
tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 40, 87 30
e-mail: marzena.roguska@pw.edu.pl

Katarzyna Skarżycka

Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 216
tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 40, 87 30
e-mail: katarzyna.skarzycka@pw.edu.pl

mgr Agnieszka Paprocka

Gmach Inżynierii Materiałowej, pok. 202
tel. wew.: (22) 234 + wew: 84 40, 87 30
e-mail: agnieszka.paprocka@pw.edu.pl