•  

BIP PW / Skład osobowy / Wydziały

Wydział Geodezji i Kartografii

Gmach Główny PW
00-661 Warszawa
Pl. Politechniki 1

tel. wew.: 22 234 7223
e-mail: dziekan.gik@pw.edu.pl
www: gik.pw.edu.pl

Dziekan

prof. dr hab. Alina Maciejewska


e-mail: dziekan.gik@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

dr hab. inż. Dorota Zawieska, prof. Uczelni


Gmach Główny PW, pok. 325

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7587
e-mail: dorota.zawieska@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Nauczania

dr hab. inż. Jerzy Chmiel, prof. Uczelni


Gmach Główny PW, pok. 127

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5117
e-mail: jerzy.chmiel@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż. Andrzej Pachuta, prof. Uczelni


Gmach Główny PW, pok. 127

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7392
e-mail: andrzej.pachuta@pw.edu.pl

Prodziekan ds. Ogólnych

dr hab. Paweł Bylina, prof. Uczelni


Gmach Głowny PW, pok. 338

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5967
e-mail: pawel.bylina@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr Bożena Michna
Gmach Główny, pok. 303

e-mail: bozena.michna@pw.edu.pl