BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechatroniki / Pracownicy wydziału / Pracownicy związani z działalnością informatyczną