BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Mechatroniki / Instytut Mikromechaniki i Fotoniki / Zastępca dyrektora ds. Studiów