BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych / Pracownicy wydziału / Adiunkci badawczo-dydaktyczni