BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych / Pracownicy wydziału

Adiunkci badawczo-dydaktyczni

dr Piotr Bies


pok. 517

e-mail: piotr.bies@pw.edu.pl

dr Konstancja Bobecka-Wesołowska


pok. 419

e-mail: konstancja.bobecka@pw.edu.pl

dr inż. Łukasz Błaszczyk


pok. 417

e-mail: lukasz.blaszczyk@pw.edu.pl

dr Anna Cena


p. 420

e-mail: anna.cena@pw.edu.pl

dr hab. Tomasz Cieślak


pok. 404

e-mail: tomasz.cieslak@pw.edu.pl

dr inż. Michał Dębski


pok. 427

e-mail: michal.debski@pw.edu.pl

dr Michał Gaczkowski


pok. 418

e-mail: michal.gaczkowski@pw.edu.pl

dr Ludwik Jaksztas


pok. 421

e-mail: ludwik.jaksztas@pw.edu.pl

dr inż. Magdalena Jasionowska-Skop


pok. 556

e-mail: magdalena.jasionowska@pw.edu.pl

dr Paweł Józiak


p. 519

e-mail: pawel.joziak@pw.edu.pl

dr Krzysztof Kaczmarski


pok.27, 515

tel. wew.: (22) 234 + wew: 59 23
e-mail: krzysztof.kaczmarski@pw.edu.pl

dr inż. Jan Karwowski


pok. 526

e-mail: jan.karwowski@pw.edu.pl

dr Konrad Kisiel


p. 418

e-mail: konrad.kisiel@pw.edu.pl

dr hab. Danuta Kołodziejczyk


pok. 542

e-mail: danuta.kolodziejczyk@pw.edu.pl

dr Adam Kubica


pok. 421

e-mail: adam.kubica@pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Luckner


pok. 505

e-mail: marcin.luckner@pw.edu.pl

dr inż. Mariusz Niewęgłowski


pok. 405

e-mail: Mariusz.Nieweglowski@pw.edu.pl

dr Sebastian Owczarek


pok. 417

e-mail: sebastian.owczarek@pw.edu.pl

dr Dariusz Pączka


pok. 414

e-mail: dariusz.paczka@pw.edu.pl

dr Agnieszka Piliszek


p. 453

e-mail: agnieszka.piliszek@pw.edu.pl

dr inż. Joanna Porter - Sobieraj


pok. 523

e-mail: joanna.porter-sobieraj@pw.edu.pl

dr Katarzyna Ryszewska


p. 418

e-mail: katarzyna.ryszewska@pw.edu.pl

dr inż. Paweł Rzążewski


pok. 515

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7056
e-mail: pawel.rzazewski@pw.edu.pl

dr Elzbieta Sienkiewicz


p. 525

e-mail: elzbieta.sienkiewicz@pw.edu.pl

mgr inż. Małgorzata Śleszyńska-Nowak


pok. 420

e-mail: m.sleszynska@mini.pw.edu.pl

dr inż. Katarzyna Stępień


e-mail: katarzyna.stepeien@pw.edu.pl

dr inż. Michał Stronkowski


pok. 427

e-mail: michal.stronkowski@pw.edu.pl

dr Marcin Świeca


pok. 453

e-mail: marcin.swieca@pw.edu.pl

dr Monika Syga


p. 402

e-mail: monika.syga@pw.edu.pl

dr Paweł Teisseyre


pok. 423

e-mail: pawel.teisseyre@pw.edu.pl

dr inż. Anna Wróblewska


pok. 556

e-mail: anna.wroblewska@pw.edu.pl

mgr Michał Własnowolski


pok. 525

e-mail: michal.wlasnowolski@pw.edu.pl

dr inż. Michał Zwierzyński


pok. 430

e-mail: m.zwierzynski@mini.pw.edu.pl

dr inż. Adam Żychowski


e-mail: adam.zychowski@pw.edu.pl