BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych / Instytut Informatyki / Pracownicy Inżynieryjno - Techniczni