BIP PW / Skład osobowy / Podstawowe jednostki organizacyjne / Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych / Biuro Ekonomiczno-Finansowe / Kierownik Działu Ekonomiczno-Finansowego, Pełnomocnik Kwestora