BIP PW / Skład osobowy / Organizacje społeczne / Rejestr uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej / Strzeleckie Koło Naukowe "VIS" / Opiekun Koła