•  

BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Współpracy Międzynarodowej

Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych UAPE

Gmach Biurowy, kl. B, VI p. L6

e-mail: erasmus@pw.edu.pl

Program Erasmus+

Koordynator

mgr Agnieszka Bursztyńska


Gmach Biurowy, kl. B, VI p, pok. L6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5115
fax: 22 629 80 09
e-mail: Agnieszka.Bursztynska@pw.edu.pl

Joanna Gołębiowska


Gmach Biurowy, kl. B, VI p., pok. L6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7404
fax: 22 629 80 09
e-mail: Joanna.Golebiowska@pw.edu.pl

mgr Dominika Jasińska


Gmach Biurowy, kl. B, VI p., pok. L6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6142
fax: 22 629 80 09
e-mail: Dominika.Jasinska@pw.edu.pl

mgr Urszula Tarnowska


Gmach Biurowy, kl. B, VI p., pok. L6

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1350
fax: 22 629 80 09
e-mail: Urszula.Tarnowska@pw.edu.pl