BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne / Centrum Współpracy Międzynarodowej

Uczelniana Agencja Programów Edukacyjnych UAPE

Gmach Biurowy, kl. B, VI p. 610

e-mail: erasmus@pw.edu.pl

Program Erasmus+

Koordynator

mgr Agnieszka Bursztyńska


Gmach Biurowy, kl. B, VI p, pok. 610

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5115
e-mail: Agnieszka.Bursztynska@pw.edu.pl

mgr Piotr Czarnota


Gmach Biurowy, kl. B, VI p., pok. 610

tel. wew.: (22) 234 + wew: 61 42
e-mail: piotr.czarnota@pw.edu.pl

mgr Joanna Gołębiowska


Gmach Biurowy, kl. B, VI p., pok. 610

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7404
e-mail: Joanna.Golebiowska@pw.edu.pl

mgr Urszula Tarnowska


Gmach Biurowy, kl. B, VI p., pok. 610

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1350
e-mail: Urszula.Tarnowska@pw.edu.pl