BIP PW / Skład osobowy / Ogólnouczelniane jednostki organizacyjne

Centrum Współpracy Międzynarodowej

Gmach Główny
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa

Gmach Biurowy
ul. Noakowskiego 18/20
00-668 Warszawa

e-mail: cwm@cwm.pw.edu.pl
www: www.cwm.pw.edu.pl

Dyrektor

mgr Grzegorz Robak


Gmach Główny, pok. 234

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7185
tel. miejski: 22 629 59 68
fax: 22 234 5777
e-mail: Grzegorz.Robak@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora

mgr inż. Marta Szajnowska-Ksit


Gmach Główny, pok. 234

tel. wew.: (22) 234 + wew: 7185
tel. miejski: 22 629 59 68
fax: 22 234 5777
e-mail: Marta.Szajnowska@pw.edu.pl

Sekretariat

Gmach Główny, pok. 234
tel. wew.: (22) 234 + wew: 7185
tel. miejski: 22 629 59 68
fax: 22 234 5777

e-mail: cwm@pw.edu.pl

mgr Katarzyna Salamonik


tel. wew.: (22) 234 + wew: (22) 234 + wew: 7185
tel. miejski: 22 629 59 68
fax: 22 234 5777
e-mail: Katarzyna.Salamonik@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr Marzena Mazurkiewicz


Gmach Główny, pok. 234

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1371
fax: 22 234 57 77
e-mail: Marzena.Mazurkiewicz@pw.edu.pl

Współpraca Międzynarodowa

mgr Patrycja Kluź


Gmach Główny, pok. 234

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1372
fax: 22 234 57 77
e-mail: Patrycja.Kluz@pw.edu.pl

mgr Anna Smulska


Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1373
fax: 22 234 5777
e-mail: Anna.Smulska@pw.edu.pl

mgr Piotr Szczepański


Gmach Główny, pok. 233

tel. wew.: (22) 234 + wew: 1778
fax: 22 234 5777
e-mail: Piotr.Szczepanski@pw.edu.pl