BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej / Dział ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych / Sekcja ds. Obronnych