•  

BIP PW / Skład osobowy / Jednostki organizacyjne administracji centralnej

Administracja Budynków Mieszkalnych

Budynek Mieszkalny (Teren Główny)
00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 22/22

Kierownik

mgr Irena Kotlarska


ul. Nowowiejska 22/22, pok. 1
godz. pracy: 7.00 – 15.00

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6347, 5435
tel. miejski: 22 625 75 40
tel. kom: 606 184 494
e-mail: irena.kotlarska@pw.edu.pl

Pełnomocnik Kwestora

mgr Agnieszka Piekarska

Specjalista ds. ekonomiczno - finansowych

ul. Nowowiejska 22/22, pok.2
godz. pracy: 7.30 – 15.30

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5435
tel. miejski: 22 625 75 40
e-mail: agnieszka.piekarska@pw.edu.pl

Pracownicy Administracyjno-Ekonomiczni

mgr Tomasz Olszewski

Starszy referent ds. administracyjnych

ul. Nowowiejska 22/22, pok.3
godz. pracy: 7.30 – 15.30

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5435
tel. miejski: 22 625 75 40
tel. kom: 787 266 366
e-mail: tomasz.olszewski3@pw.edu.pl

mgr inż. Anna Wróbel - Ochenkowska

księgowa

ul. Nowowiejska 22/22, pok. 4
godz. pracy: 7.30 – 15.30

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5435
tel. miejski: 22 625 75 40
e-mail: anna.ochenkowska@pw.edu.pl

Justyna Ostojska

Referent ds. administracyjnych

ul. Nowowiejska 22/22, pok. 2
godz. pracy: 11.30 – 15.30

tel. wew.: (22) 234 + wew: 5435
tel. miejski: 22 625 75 40
e-mail: justyna.ostojska@pw.edu.pl

Konserwatorzy i pracownicy obsługi

Wiesław Badowicz

Hydraulik

godz. pracy: 7.30 – 15.30

tel. wew.: (22) 234 + wew: 6219

Małgorzata Biernat

Dozorca budynku przy ul. Wawelskiej 19
godz. pracy: 7.00 – 15.00

Jerzy Jakuć

Hydraulik
godz. pracy: 7.30 – 15.30
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6219

Paweł Jasiński

Stolarz
godz. pracy: 7.30 – 15.30
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6219

Marcin Jaworski

Dozorca budynku przy ul. Koszykowej 75
godz. pracy: 7.00 – 15.00

Wiesława Krysińska

Dozorca budynku przy ul. Nowowiejskiej 22
godz. pracy: 7.00 – 15.00

Krystyna Pawelec

Dozorca budynku przy ul. Grażyny 3
czas pracy w systemie zadaniowym

Renata Pawelec

Dozorca budynku przy ul. Lwowskiej 7
godz. pracy: 7.00 – 15.00

Elżbieta Pilcicka

Dozorca budynku przy ul. Nowowiejskiej 12/18
godz. pracy: 7.00 – 15.00

Małgorzata Rydzewska

Dozorca budynku przy ul. Waryńskiego 6
godz. pracy: 7.00 – 15.00

Grzegorz Rydzewski

Dozorca budynku przy ul. Waryńskiego 8
godz. pracy: 7.00 – 15.00

Wojciech Skulski

Robotnik ogólnobudowlany
godz. pracy: 7.30 – 15.30
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6219

Mirosław Szrajer

Dozorca budynku przy ul. Filtrowa 71
godz. pracy: 7.00 – 15.00

Andrzej Szubiński

Robotnik ogólnobudowlany - murarz
Godziny pracy: 7:30-15:30
tel. wew.: (22) 234 + wew: 6219