•  

BIP PW / Praca w Politechnice / Dla nie-nauczycieli

Specjalista ds. zamówień publicznych - Studium Języków Obcych

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznychw Studium Języków Obcych, w wymiarze pełnego etatu.

Wymagania konieczne:

  • wykształcenie wyższe;
  • minimum 3 letni staż pracy;
  • znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych do Ustawy oraz regulacji unijnych z zakresu udzielania zamówień publicznych;
  • doświadczenie w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych – tryby ustawowe oraz pozaustawowe, w tym w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE;
  • doświadczenie w tworzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz aktami wewnętrznymi, niezbędnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (odpowiedzi na pytania wykonawców, informacje o wyborze oferty/unieważnieniu postępowania, protokoły postępowań itp.);
  • doświadczenie w tworzeniu i weryfikacji umów z zakresu zamówień publicznych;
  • doświadczenie w sporządzaniu planu zamówień publicznych, planów postępowań oraz sprawozdań z udzielonych zamówień;
  • doświadczenie w prowadzeniu ewidencji udzielanych zamówień publicznych;
  • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word, Excel, Access);
  • mile widziane doświadczenie w pracy administracyjnej na wyższej uczelni.

 

Dokumenty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: osobowe.sjo@pw.edu.pl w terminie do dnia 15 grudnia 2022 r.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Wytworzył(a): Biuro Spraw Osobowych PW

w dniu: 18.11.2022

Wprowadził(a) do BIP: Redaktor SO BSO

w dniu: 18.11.2022 15:14

Zaktualizował(a): Redaktor SO BSO

w dniu: 18.11.2022 15:14