•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nie-nauczycieli

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych w wymiarze pełnego etatu, w Sekcji ds. Studiów w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego.

Umowa na czas zastępstwa.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego specjalisty ds. technicznych  w wymiarze 0.75 etatu do Laboratorium UAV Współdziałanie w projekcie „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki
i Lotnictwa.

Politechnika Warszawska poszukuje trzech osób na stanowisko referenta technicznego  
w wymiarze 0.75 etatu do Laboratorium Pomiarowego w projekcie „Terenowy poligon doświadczalno-wdrożeniowy w powiecie przasnyskim” w Instytucie Techniki Lotniczej
i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych w Instytucie Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego portiera do Domu Studenckiego „Bratniak & Muszelka”, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko robotnika - elektromontera w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Konserwacyjno-Remontowym.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty
ds. finansowych w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Finansowo-Księgowym Instytutu Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta technicznego do Działu Administracyjnego na Wydziale Chemicznym w wymiarze pełnego etatu. Zatrudnienie na czas określony 6 miesięcy jako okres próbny, docelowo na czas nieokreślony.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszej woźnej w Domu Studenckim „Mikrus” w wymiarze pełnego etatu.

*zaszeregowanie kandydata/kandydatki zależeć będzie od jego/jej kompetencji i doświadczenia

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta /specjalisty ds. ochrony danych osobowych w Dziale Bezpieczeństwa Informacji, w wymiarze pełnego etatu.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:58

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 05.12.2012 13:58