•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nie-nauczycieli

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta ds. badań
i analiz w Dziale Badań i Analiz w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta ds. badań
i analiz w wymiarze pełnego etatu w Dziale Badań i Analizw Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych w Dziale Obsługi Doktorantów w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta ds. administracyjnych
w pełnym wymiarze czasu pracy w Sekretariacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska.

*zaszeregowanie kandydata/kandydatki zależeć będzie od jego/jej kompetencji i doświadczenia

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty / samodzielnego referenta ds. płac w Dziale Płac w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko wychowawcy przedszkolnego w wymiarze pełnego etatu w Niepublicznym Przedszkolu PW „BOBOTECHNIKA”

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszej woźnej w Dziale Administracyjno-Finansowym Wydziału Mechatroniki w wymiarze pełnego etatu.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko samodzielnego referenta/specjalisty
ds. finansowych w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Finansowo-Księgowym Instytutu Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta ds. administracyjnych
w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziekanacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
i Inżynierii Środowiska.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:58

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 05.12.2012 13:58