•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nie-nauczycieli

 

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych. W pełnym wymiarze czasu pracy.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta / specjalisty ds. rozliczania projektów* na Wydziale Geodezji i Kartografii.  W wymiarze 0,5 etatu.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta/specjalisty* ds. administracyjnych w Dziekanacie Wydziału Architektury, w wymiarze pełnego etatu.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko recepcjonisty/recepcjonistki w Ośrodku Wypoczynkowym w Sarbinowie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko pokojowej w Ośrodku Wypoczynkowym w Sarbinowie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko pracownika pomocniczego - kelnera w Ośrodku Wypoczynkowym w Sarbinowie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko kucharza w Ośrodku Wypoczynkowym w Sarbinowie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko mistrza-szefa kuchni w Ośrodku Wypoczynkowym w Sarbinowie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty / starszego specjalisty ds. zamówień publicznych* w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.  W wymiarze pełnego etatu.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego portiera w Dziale Administracji na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta / starszego referenta ds. zamówień publicznych w Dziale Administracyjno-Finansowym na Wydziale Mechatroniki, w pełnym wymiarze czasu pracy. Zaszeregowanie kandydata/kandydatki zależeć będzie od jego/jej doświadczenia i kompetencji.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty / starszego specjalisty ds. budowania relacji i partnerstw w Dziale Brokerów Innowacji w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, w wymiarze pełnego etatu.

Zaszeregowanie kandydata/kandydatki zależeć będzie od jego/jej kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty / starszego specjalisty ds. inkubacji w Inkubatorze Innowacji w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, w wymiarze pełnego etatu.

Zaszeregowanie kandydata/kandydatki zależeć będzie od jego/jej kompetencji.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referent/specjalista ds. promocji i sprzedaży technologii w Dziale Brokerów Innowacji w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii, w wymiarze pełnego etatu.

Zaszeregowanie kandydata/kandydatki zależeć będzie od jego/jej kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko woźnej / starszej woźnej na Wydziale Architektury, w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje dwóch osób na stanowiska referenta ds. administracyjnych do Sekcji Poczty Wewnętrznej Działu Administracyjno Gospodarczego, w wymiarach pełnego etatu.

Umowa na czas zastępstwa.

Kanclerz Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydatów na stanowisko:

KIEROWNIK DZIAŁU INWENTARYZACJI

Kanclerz Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydatów na stanowisko: KIEROWNIKA DZIAŁU LOGISTYKI I ZAKUPÓW

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:58

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 05.12.2012 13:58