•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nie-nauczycieli

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta ds. elektroniki, w wymiarze 0.75 etatu do projektu pt.: „Opracowywanie innowacyjnej stacji dokująco-ładującej dla Bezzałogowych Statków Powietrznych wykorzystującej OZE”
w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. Miejsce wykonywania pracy: Rawa Mazowiecka.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko w specjalisty ds. administracyjnych do Dziekanatu Wydziału Geodezji i Kartografii, w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. administracji
w Bibliotece Głównej, w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. obsługi infrastruktury telekomunikacyjnej w Dziale Telekomunikacji, w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. elektryki i automatyki, w wymiarze pełnego etatu, w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. projektów w wymiarze pełnego etatu w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko woźnej/starszej woźnej w wymiarze pełnego etatu w Dziale Organizacyjnym Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. instalacji sanitarnych i wentylacji w wymiarze pełnego etatu w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. obsługi urządzeń telekomunikacyjnych w Dziale Telekomunikacji, w wymiarze pełnego etatu.  

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko technologa do realizacji prac badawczych w ramach projektu: „Opracowanie niskoodpadowej technologii platerowania wybuchowego oraz technologii  przetwarzania  wielowarstwowych, wytrzymałościowych materiałów lekkich i superlekkich z warstwami i ich stopami” realizowanego na Wydziale Inżynierii Materiałowej, w wymiarze 0,5 etatu.  

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. finansowych
w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale Obsługi Doktorantów.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko portiera w Ośrodku Wypoczynkowym PW w Wildze, w wymiarze pełnego etatu.  Umowa na czas zastępstwa.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych do Działu Socjalnego, w wymiarze pełnego etatu.  Umowa na czas zastępstwa.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. utrzymania zieleni w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. utrzymania terenu i transportu w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko kierownika obiektu w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. zaopatrzenia w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje trzech osób na stanowisko robotnika w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje dwóch osób na stanowiska specjalisty ds. finansowych w wymiarach pełnego etatu.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:58

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 05.12.2012 13:58