•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nie-nauczycieli

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. informacji
w Centrum Obsługi Projektów, w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. projektów krajowych
w Centrum Obsługi Projektów, w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszej portierki/starszego portiera w pełnym wymiarze czasu pracy.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko technika  do realizacji projektu „SYnergy of integrated Sensors  and Technologies for Urban sEcured environment” realizowanego w Instytucie Telekomunikacji na  Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.W wymiarze pełnego etatu.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta / specjalisty ds. administracyjnych w Instytucie Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.
W wymiarze pełnego etatu.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta / specjalisty ds. administracyjnych i współpracy międzynarodowej do Dziekanatu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. W wymiarze pełnego etatu.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje dwóch osób na stanowiska starszego referenta / specjalisty ds. administracyjnych do Dziekanatu Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.
W wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego woźnego / starszej woźnej  na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych, w wymiarze pełnego etatu. Umowa na czas zastępstwa.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty ds. administracyjnych i współpracy międzynarodowej w Centrum Współpracy Między narodowej, w wymiarze pełnego etatu.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta / specjalisty ds. finansowych w Biurze Finansowym Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych, w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta / specjalisty ds. zaopatrzenia do Działu Administracyjno Gospodarczego,  w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta / specjalisty ds. zamówień publicznych do Działu Administracyjno Gospodarczego,  w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. promocji i marketingu do pracy przy realizacji projektu pt: „The Smart City Innovation Ecosystems Festival – promoting a role of Cohesion policy support to the development of innovation ecosystems in the EU” w Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT,  w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko robotnika - elektromontera w wymiarze pełnego etatu w Zakładzie Konserwacyjno-Remontowym.

Politechnika Warszawska poszukuje dwóch osób na stanowisko robotnika w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje dwóch osób na stanowisko robotnika w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta/specjalisty ds. utrzymania terenów zielonych* w wymiarze pełnego etatu.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

 

 

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko kierowcy w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego
w zakresie instalacji elektrycznej w pełnym wymiarze czasu pracy.

*Zaszeregowanie kandydata będzie zależne od jego kwalifikacji

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko samodzielnego referenta / specjalisty ds. administracyjnych w Instytucie Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:58

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 05.12.2012 13:58