•  

BIP PW / Praca w Politechnice

Dla nie-nauczycieli

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta ds. administracyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy w ramach działań z zakresu projektu „Uniwersytety Europejskie – ENHANCE-European Universities of Technology Alliance”.

 

Zatrudnienie przewidziane jest do 31 października 2023r.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego specjalisty naukowo-badawczego do projektu: „Ceramika UHTC i kompozyty na jej osnowie otrzymywane metodą spiekania SPS” realizowanego na Wydziale Inżynierii Materiałowej, w wymiarze 0,5 etatu.  Umowa na czas określony tj. 24 miesiące.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko konstruktora w pełnym wymiarze czasu pracy do realizacji projektu pt.:” Uniwersalny framework sprzętowo-programowy udostępniający funkcje cyberbezpieczeństwa dla mechanizmów end-to-end w ekosystemach IoT. Umowa na czas określony.

Rektor Politechniki Warszawskiej poszukuje kandydatów na stanowisko:

ZASTĘPCY KWESTORA PW

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko kierownika Sekcji Poczty Wewnętrznej w Dziale Administracyjno Gospodarczym, w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. ochrony przeciwpożarowej  w Inspektoracie Ochrony Przeciwpożarowej, w wymiarze pełnego etatu

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta / specjalisty ds. administracyjnych* na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.  W wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszego referenta ds. administracyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy w Dziale ds. Studiów.

Politechnika Warszawska poszukuje dwóch osób na stanowiska specjalisty ds. finansowych na Wydziale Inżynierii Materiałowej, w wymiarach pełnego etatu.  

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko portiera w pełnym wymiarze czasu pracy w Domu Studenckim „Żaczek”.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko starszej woźnej / starszego woźnegow Dziale Administracji Gmachu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, w wymiarze pełnego etatu.

*Zaszeregowanie i stanowisko kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko referenta / specjalisty ds. ochrony danych osobowych w Dziale Bezpieczeństwa Informacji, w wymiarze pełnego etatu.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych w wymiarze pełnego etatu w Biurze Obsługi Instytutu Inżynierii Budowlanej Wydziału Inżynierii Lądowej.

Politechnika Warszawska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty/starszego specjalisty ds. finansowych w Instytucie Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych wymiarze pełnego etatu.

*Zaszeregowanie kandydatki/kandydata zależeć będzie od jej/jego kompetencji i doświadczenia.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Arkadiusz Borowski

w dniu: 19.11.2007 11:58

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 05.12.2012 13:58