•  

BIP PW / Ogłoszenia / Archiwum

Wydział EiTI informuje o wyborze partnera do realizacji projektu dydaktycznego

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych dokonał wyboru partnera do realizacji projektu dydaktycznego.

Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych zgodnie z art. 28a ust. 4 Ustawy o zasadach prowdzenia polityki rozwoju z dn. 6 grudnia 2006 r. z późn. zm. oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 29.03.2011 r. w Biuletynie Informacji Publicznej PW i w dzienniku Rzeczpospolita w dniu 30.03.2011 r. dotyczącego wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu dydaktycznego w ramach działania 9.4 ”Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze partnera:

Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o.
ul. Sobieszyńska 30
00-764 Warszawa

do wspólnej realizacji ww. projektu.
 
Wybór partnera odbył się w oparciu o przepisy Ustawy o zasadach prowdzenia polityki rozwoju z dn. 6 grudnia 2006 r. z późn. zm. Partner spełnia wymogi przedstawione w ogłoszeniu o naborze.
Mazowieckie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. (MCS) zaoferowało współpracę przy realizacji szkoleń dla nauczycieli z zakresu elektroniki, informatyki i technik kształcenia na odległość wraz ze szkoleniami wspomagającymi warsztat dydaktyczny.
 
Do zadań MCS w ww. projekcie należy:

  • Realizacja szkoleń miękkich,
  • Logistyka szkoleń,
  • Promocja projektu,
  • Monitoring projektu,
  • Ewaluacja projektu.

Wytworzył(a): WEiTI

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 20.04.2011 10:20

Zaktualizował(a): Joanna Kwiatkowska

w dniu: 20.04.2011 10:22