•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komitety

Komitet Sterujący w sprawie wdrożenia w Politechnice Warszawskiej systemu do Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

Komitet:

 • prof. dr hab. inż. Adam Woźniak, prorektor ds. rozwoju - przewodniczący;
 • prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz, prorektor ds. ogólnych - główny użytkownik;
 • dr inż. Krzysztof Dziedzic, kanclerz - główny użytkownik;
 • dr inż. Janusz Stańczak - dostawca wewnętrzny, integrator IT;
 • wykonawca wdrożenia- dostawca zewnętrzny;
 • dr Katarzyna Modrzejewska - przedstawiciel projektu „IDUB";
 • dr inż. Rafał Ruzik - przedstawiciel projektu „NERW 2 PW".
 • mgr inż. Gabriel Matus - kierownik projektu;
 • mgr inż. Michał Trzeciak - zastępca kierownika projektu.

Zespół Projektowy:

 • zastępca kanclerza ds. działalności podstawowej lub inna osoba wskazana przez kanclerza PW (organizacja i zarządzanie);
 • mgr Helena Lechnio, Biuro Rektora (e-instrukcja kancelaryjna);
 • mgr Agnieszka Gawrońska - Chrobak, Dział Zamówień Publicznych (zamówienia publiczne);
 • mgr Małgorzata Woźniak, Centrum Obsługi Projektów (zarządzanie projektami);
 • osoba wskazana przez kwestor PW (finanse);
 • Michał Kucki - Dział ds. Studiów (integracja procesów administracyjnych z USOS);
 • mgr Anna Rogowska, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (komercjalizacja wyników badań).

Decyzja nr 1/2021 Rektora PW z dnia 4.01.2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 04.01.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 09.12.2020 15:48

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 17.03.2021 14:36