•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów

Komisja Dyscyplinarna ds. Doktorantów na kadencję 2020/2024

dr inż. Roman Grygoruk WMT
dr inż. Jan Krzysztoforski WIChiP
dr hab. inż. Paweł Malczyk, prof. uczelni WMEiL
prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska WIM
dr hab. inż. Ryszard Szpunar, prof. uczelni WGiK
dr inż. Aleksander Szwed WIL
mgr inż. Adam Klekotko Rada Doktorantów
mgr Dariusz Kozakiewicz Rada Doktorantów
mgr inż. Grzegorz Łukaszewicz Rada Doktorantów
mgr Anna Olejnik Rada Doktorantów

Uchwała nr 60/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 listopada 2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 01.12.2020 10:19

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 08.12.2021 14:23