•  

BIP PW / Władze / Rady Naukowe Dyscyplin

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Warszawskiej

Kadencja 2020-2024

 1. dr hab. inż. Artur Badyda, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 2. dr Jan Bogacki (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 3. dr hab. inż. Maciej Chaczykowski, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 4. dr hab. inż. Marta Chludzińska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 5. dr hab. inż. Paweł Falaciński (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 6. prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 7. prof. dr hab. inż. Ewa Karwowska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 8. dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 9. dr hab. inż. Małgorzata Kwestarz (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 10. dr hab. inż. Małgorzata Loga (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 11. prof. dr hab. inż. Lech Łobocki (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 12. dr hab. inż. Agnieszka Machowska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) - odwołana Uchwałą nr 178/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej
 13. dr hab. inż. Agnieszka Malesińska (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) - odwołana Uchwałą nr 178/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej
 14. dr hab. inż. Piotr Marcinowski (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 15. dr hab. inż. Maria Markiewicz (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 16. dr hab. inż. Adam Muszyński, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 17. dr hab. Krystyna Niesiobędzka (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 18. dr hab. inż. Agnieszka Pusz, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 19. dr inż. Magdalena Reizer (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 20. dr inż. Jerzy Sowa (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 21. dr hab. inż. Joanna Strużewska-Krajewska, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 22. dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 23. dr hab. inż. Agnieszka Tabernacka, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 24. dr hab. inż. Ferdinand Uilhoorn (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 25. dr hab. inż. Maciej Witek (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 26. dr hab. Małgorzata Wojtkowska, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 27. prof. dr hab. Monika Załęska-Radziwiłł (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 28. prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 29. dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska)
 30. dr hab. inż. Sławomir Bielecki (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 31. dr hab. inż. Wojciech Bujalski, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 32. prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 33. prof. dr hab. inż. Marian Gieras (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 34. dr inż. Andrzej Grzebielec (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 35. dr hab. inż. Maciej Jaworski, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 36. dr hab. inż. Hanna Jędrzejuk (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 37. dr inż. Łukasz Kapusta (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 38. dr hab. inż. Krzysztof Karaśkiewicz (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 39. dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 40. dr hab. inż. Piotr Krawczyk, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 41. dr hab. inż. Rafał Laskowski, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 42. dr hab. inż. Piotr Łapka, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 43. prof. dr hab. inż. Jarosław Milewski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 44. dr hab. inż. Artur Rusowicz, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 45. dr hab. inż. Mirosław Seredyński, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 46. prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 47. dr inż. Łukasz Szabłowski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 48. prof. dr hab. inż. Konrad Świrski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa)
 49. prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa) - Przewodniczący
 50. mgr inż. Marta Wiśniewska (doktorantka)

Uchwała nr 19/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 września 2020 r.
Uchwała nr 40/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 14 października 2020 r.
Uchwała nr 178/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 lutego 2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 02.10.2020 12:42

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 28.02.2022 09:21