•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy, Koordynatorzy / Komisje

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów

Komisja powołana na rok akademicki 2022/2023.

  • dr inż. Błażej Smoliński, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska - przewodniczący;
  • mgr Iwona Bąk - kierownik Biura Kaclerza;
  • mgr inż. Dominik Grzęda - doktorant, Szkoła Doktorska;
  • mgr inż. Katarzyna Misiołek - doktorantka, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
  • mgr inż. Joanna Starobrat - doktorantka, Wydział Fizyki;
  • mgr inż. Mirosław Wójcik - doktorat, Szkoła Doktorska. 

Decyzja nr 279/2022 Rektora PW z dnia 13.10.2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 25.10.2016 14:25

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 13.10.2022 14:55