•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów

Komisja powołana na rok akademicki 2021/2022.

  • dr inż. Błażej Smoliński, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska - przewodniczący;
  • mgr Ewa Kowalska - kierownik Biura Spraw Studenckich;
  • mgr inż. Katarzyna Misiołek - doktorantka, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska;
  • mgr inż. Milena Ojrzyńska - doktorantka, Wydział Fizyki;
  • mgr inż. Joanna Starobrat - doktorantka, Wydział Fizyki.

Decyzja nr 293/2021 Rektora PW z dnia 20.10.2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 25.10.2016 14:25

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 21.10.2021 09:14