•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Doktorantów

Komisja powołana na rok akademicki 2020/2021.

  • dr inż. Błażej Smoliński - WIBHiIŚ- przewodniczący;
  • dr inż. Krzysztof Urbaniak - WAiNS;
  • mgr Ewa Kowalska - kierownik BSS;
  • mgr inż. Grzegorz Bajor - doktorant, WMiNI;
  • mgr inż. Robert Łataś - doktorant, WIL;
  • mgr inż. Katarzyna Misiołek - doktorantka, WIBHiIŚ;
  • mgr inż. Joanna Starobrat - doktorantka, WF.

Decyzja nr 281/2020 Rektora PW z dnia 26.10.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 26.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 25.10.2016 14:25

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 27.10.2020 15:37