•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje

Odwoławcza Komisja Stypendialna

Komisja powołana na rok akademicki 2020/2021

 • dr inż. Piotr Bartkiewicz, prof. uczelni - przewodniczący;
 • dr inż. Sławomir Łapiński - pracownik;
 • mgr Renata Jaczewska - pracownik;
 • mgr. inż. Przemysław Rumianek - pracownik;
 • Marianna Białek - studentka;
 • Maciej Gąsior - student;
 • Marianna Golińska - studentka;
 • Bartosz Orłowski - student;
 • Aleksandra Padykuła - studentka;
 • Michał Rodowski - student;
 • Dominika Danielczyk - studentka - powołana decyzją nr 256/2020 Rektora PW z dnia 1.07.2021 r. 
 • Ewa Ziętek - studentka - powołana decyzją nr 256/2020 Rektora PW z dnia 1.07.2021 r. 

Decyzja nr 256/2020 Rektora PW z dnia 20.10.2020 r.

Decyzja nr 153/2021 Rektora PW z dnia 1.07.2021 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2020

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 25.10.2016 14:22

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 02.07.2021 12:58