BIP PW / Udzielanie informacji publicznej

Sposób uzyskania informacji

Jeżeli dana informacja nie została umieszczona w BIP PW i nie znajduje się na stronie www.pw.edu.pl, można ją uzyskać przez złożenie wniosku o udzielenie informacji publicznej. Wniosek można złożyć w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej. Wniosek papierowy można złożyć w Biurze Rektora, a wniosek elektroniczny przesłać na adres mailowy Biura Rektora: informacjapubliczna@pw.edu.pl lub skrzynkę podawczą ePuap: /PW/SkrytkaESP

Informacji udziela Biuro Rektora PW.

W procesie udzielania i odmowy udzielenia informacji publicznej stosuje się przepisy zawarte w:

Wniosek do druku (proponowany wzór)

Wniosek [pdf] 164,78 kB

Wniosek elektroniczny

Jeśli wnioskując o udostępnienie informacji publicznej poda Pani/Pan swoje dane osobowe, informujemy, że ich administratorem będzie Politechnika Warszawska (PW). Kontakt z wyznaczonym przez PW Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu iod@pw.edu.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku, w tym kontaktowania się z Panią/Panem w przedmiotowej sprawie. Więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych dostępnych jest w Klauzuli informacyjnej. 

Klauzula informacyjna [pdf] 117,67 kB

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Joanna Kwiatkowska

w dniu: 18.03.2010 12:50

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 17.09.2021 08:54