BIP PW / Wybory / Archiwum / Wybory na kadencję 2016-2020 / Ogłoszenia Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ogłoszenie z dnia 1 lutego 2018 r.

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Senatu PW Nr 166/XLIX/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w dniach 29-31 stycznia 2018 r. do Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Warszawskiej wpłynęły zgłoszenia następujących kandydatów do Senatu z grupy przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego na kadencję 2016-2020:

mgr inż. Artur Kopczyński
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

dr Agnieszka Skala
Wydział Zarządzania

dr inż. Marta Sroczyńska
Wydzial Architektury

dr inż. Elżbieta Święcicka-Füchsel
Wydział Chemiczny

UKW_ogloszenie_Senat_uzup [pdf] 188,41 kB

Wytworzył(a): prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran

w dniu: 01.02.2018

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 01.02.2018 14:24

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 01.02.2018 14:24