BIP PW / Wybory / Archiwum / Wybory na kadencję 2016-2020

Ogłoszenia Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

Zgodnie z załącznikiem do uchwały Senatu PW Nr 166/XLIX/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. w dniach 29-31 stycznia 2018 r. do Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Warszawskiej wpłynęły zgłoszenia następujących kandydatów do Senatu z grupy przedstawicieli nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia doktora habilitowanego na kadencję 2016-2020:

Wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2016 r. na zebraniu wyborczym pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie PW na kadencję 2016-2020 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2016 r. na zebraniu wyborczym pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie PW na kadencję 2016-2020 w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

Wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2016 r. na zebraniu wyborczym pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie PW na kadencję 2016-2020 w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

Wybory przedstawicieli do Senatu PW

Wybory przedstawicieli do Senatu PW

Wybory przedstawicieli do Senatu PW

W dniu 18 marca 2016 r. oraz 14-19 kwietnia 2016 r. na zebraniach wyborczych kolegiów elektorów na funkcje Dziekanów Wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz Dyrektora Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w kadencji 2016-2020 zostali wybrani

W dniu 23 marca 2016 r. na zebraniu wyborczym kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów na funkcje prorektorów Politechniki Warszawskiej w kadencji 2016-2020 zostali wybrani

Lista kandydatów na funkcje Prorektorów Politechniki Warszawskiej w kadencji 2016-2020

W dniu 16 marca 2016 roku na zebraniu wyborczym kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej w kadencji 2016-2020 został wybrany Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Uprzejmie informuję, że wybory prorektorów Politechniki Warszawskiej odbędą się w dniu 23 marca 2016 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym PW i rozpoczną się o godz. 10:00

Uprzejmie informuję, że otwarte zebranie przedwyborcze z kandydatami na funkcje prorektorów Politechniki Warszawskiej odbędą się w dniu 21 marca 2016 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym PW i rozpocznie się o godz. 13:00

Uprzejmie informuję, że wybory Rektora Politechniki Warszawskiej odbędą się w dniu 16 marca 2016 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym PW i rozpoczną się o godz. 13:00

Uprzejmie informuję, że otwarte zebranie przedwyborcze z kandydatem na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej odbędzie się w dniu 11 marca 2016 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym PW i rozpocznie się o godz. 13:00

W dniu 2.03.2016 r. Pan prof. dr hab. inż. Jan Szmidt wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2016-2020

W dniu 2.03.2016 r. do Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Warszawskiej wpłynęło zgłoszenie kandydatury Pana prof. dr hab. inż. Jana Szmidta na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2016-2020

Lista kandydatów na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej w kadencji 2016-2020

w sprawie wyników wyborów przeprowadzonych w dniu 3 marca 2016 r. na zebraniu wyborczym pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie PW i kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów na kadencję 2016-2020 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Wytworzył(a): Redaktor BIP

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 04.03.2016 14:31

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 09.03.2016 12:12