•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Wydziałowe Komisje Stypendialne dla Doktorantów

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Decyzja nr 291/2021 Rektora PW z dnia 20.10.2021 r.

  • dr hab. inż. Andrzej Marciniak, prof. uczelni - przewodniczący;
  • mgr inż. Piotr Dąbrowski - doktorant;
  • mgr inż. Krzysztof Obst - doktorant.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 20.10.2021

Wprowadził(a) do BIP: Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 26.10.2020 11:16

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 21.10.2021 09:08