•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Komisje / Stałe Komisje Senatu

Senacka Komisja ds. Historii i Tradycji

Przewodniczący: dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni

Arkadiusz Majkowski
(odwołany uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021)
Samorząd Studentów
prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk WF
prof. dr hab. inż. Marian Gieras  WMEiL
prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołoś WSiMR
dr hab. Marek Jakubiak, prof. uczelni WAiNS
dr inż. Andrzej Kochański WMT
prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka WIM
dr inż. Roman Krzywda WIChiP
dr inż. Wojciech Kubissa WBMiP
mgr inż. Michał Kukielski 
(odwołany uchwałą nr 85/L/2021 Senatu PW z dnia 24/03/2021)
Rada Doktorantów
prof. dr hab. inż. Tomasz Lewiński WIL
prof. dr hab. inż. Alina Maciejewska WGiK
mgr inż. Anna Malinowska NSZZ "Solidarność"
dr inż. Andrzej Muster ZNP
prof. dr hab. inż. Mirosław Nader WT
dr inż. Michał Nowicki WMchtr
dr hab. inż. Krzysztof Perlicki, prof. uczelni WEiTI
prof. dr hab. inż. arch. Małgorzata Rozbicka WA
dr hab. inż. Mirosław Szyłak-Szydłowski WIBHiIŚ
dr Andrzej Ulmer Muzeum PW
doc. dr inż. Wojciech Urbański WE
dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. uczelni WZ
Błażej Rakowski
(powołany uchwałą nr 80/L/2021 Senatu PW z dnia 24/02/2021,
odwołany uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022)
Samorząd Studentów
mgr inż. Mariusz Salwin 
(powołany uchwałą nr 85/L/2021 Senatu PW z dnia 24/03/2021,
odwołany uchwałą nr 188/L/2022 Senatu PW z dnia 23/03/2022)
Rada Doktorantów
Martyna Majchrzak
(powołana uchwałą nr 171/L/2022 Senatu PW z dnia 26/01/2022)
Samorząd Studentów
mgr inż. Karol Bucholc
(powołany uchwałą nr 188/L/2022 Senatu PW z dnia 23/03/2022)
Rada Doktorantów

Uchwała nr 24/L/2020 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 września 2020 r. 
Uchwała nr 80/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 lutego 2021 r.
Uchwała nr 85/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 marca 2021 r.
Uchwała nr 171/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 26 stycznia 2022 r.
Uchwała nr 188/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 marca 2022 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Anna Kmieć

w dniu: 02.10.2020 15:53

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 25.03.2022 14:13