•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Kapituły

Kapituła Nagrody im. Prof. Jana Czochralskiego

 • Rektor Politechniki Warszawskiej - przewodniczący;
 • Przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk;
 • Krajowy Koordynator Obchodów Roku Jana Czochralskiego;
 • Pełnomocnik Rektora PW ds. Nagrody im. prof. Jana Czochralskiego;
 • Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej;
 • Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej;
 • Dziekan Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej;
 • Dziekan Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej;
 • Dziekan Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej;
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów;
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego;
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego;
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego;
 • Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego;
 • Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

Decyzja 15/2020 Rektora PW z dnia 27.01.2020 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

w dniu: 27.01.2020

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza

w dniu: 08.12.2016 13:42

Zaktualizował(a): Adrianna Aniszewska Łach

w dniu: 28.01.2020 10:04