•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Zespół ds. Nowelizacji Strategii Rozwoju Politechniki Warszawskiej

  • prof. dr hab. inż. Józef Lubacz - przewodniczący;
  • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński - wiceprzewodniczący;
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski;
  • prof. dr hab. inż. Tomasz Woliński;
  • doc. dr inż. Jerzy Wyborski.

 Zespół powołany na kadencję 2016-2020.

Decyzja nr 201/2016 Rektora PW z dnia 18.10.2016 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 19.10.2016 08:35

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 19.10.2016 08:35