•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Zespół ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych i Współpracy z Zagranicą

  • dr inż. Krzysztof Wołosz - Pełnomocnik Prorektora ds. Międziędzynarodowych Programów Edukacyjnych i Współpracy z Zagranicą - przewodniczący Zespołu (odwołany decyzją nr 15/2017 Prorektora PW ds.Filii w Płocku);
  • dr inż. Sławomir Alabrudziński - Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Inżynierii Mechanicznej ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych i Współpracy z Zagranicą - zastępca przewodniczącego Zespołu (odwołany decyzją nr 15/2017 Prorektora PW ds.Filii w Płocku);
  • dr inż. Wojciech Kubissa - Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Budownictwa ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych i Współpracy z Zagranicą;
  • dr inż. Iwona Wilińska - Pełnomonick Dyrektora Instytutu Chemii ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych i Współpracy z Zagranicą;
  • dr Magdalena Kludacz - Pełnomocnik Dyrektora Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych i Współpracy z Zagranicą;
  • dr inż. Wiesława Ciesińska - Pełnomocnik Prorektora ds. Międziędzynarodowych Programów Edukacyjnych i Współpracy z Zagranicą - przewodnicząca Zespołu (powołana decyzją nr 15/2017 Prorektora PW ds.Filii w Płocku);
  • dr Jerzy Dobrosielski - Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Inżynierii Mechanicznej ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych i Współpracy z Zagranicą - zastępca przewodniczącego Zespołu (powołany decyzją nr 15/2017 Prorektora PW ds.Filii w Płocku).

Zespół powołany na okres kadencji 2016-2020.

Decyzja nr 12/2016 Prorektora PW ds. Filii w Płocku z dnia 2.09.2016 r.
Decyzja nr 15/2017 Prorektora PW ds. Filii w Płocku z dnia 26.05.2017 r.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 21.09.2016 13:22

Zaktualizował(a): Paula Kruza - disabled

w dniu: 23.05.2017 15:14