•  

BIP PW / Władze / Zespoły, Rady, Komisje, Kapituły, Rzecznicy / Archiwum / kadencja 2016-2020

Wydziałowe Doktoranckie Komisje Stypendialne

Wydziałowe Doktoranckie Komisje Stypendialne powołuje się na okres do końca kadencji 2016-2020, tj. do 31 sierpnia 2020 r.

Decyzja nr 179/2016 Rektora PW z dnia 28.09.2016 r.

Decyzja nr 201/2017 Rektora PW z dnia 24.10.2017 r.

Decyzja nr 172/2019 Rektora PW z dnia 11.10.2019 r.

 

1.     Wydział Architektury

 • dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek;
 • dr hab. inż. arch. Katarzyna Zielonko-Jung (odwołana decyzją nr 201/2017 Rektora PW z dnia 24.10.2017 r.);
 • dr hab. inż. arch. Mirosław Orzechowski (powołany decyzją nr 201/2017 Rektora PW z dnia 24.10.2017 r.);
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

2.       Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

 • dr hab. Ewa Kasprzycka, prof. PW - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Mariusz Markowski, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

3.     Wydział Chemiczny

 • dr hab. inż. Aldona Zalewska - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Wróblewski;
 • dr hab. Joanna Cieśla, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

4.     Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

 • dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. uczelni - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Krzysztof Perlicki, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Bartłomiej Salski;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

5.     Wydział Elektryczny

 • prof. dr hab. inż. Roman Barlik - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Dariusz Baczyński, prof. uczelni;
 • prof. dr hab. inż. Remigiusz Rak, prof. zw. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

6.     Wydział Fizyki

 • prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Adam Kisiel, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Maciej Sypek, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

7.     Wydział Geodezji i Kartografii

 • prof. dr hab. inż. Edward Nowak - Kierownik Studiów Doktoranckich (odwołany decyzją nr 201/2017 Rektora PW z dnia 24.10.2017 r.);
 • dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska - Kierownik Studiów Doktoranckich (powołany decyzją nr 201/2017 Rektora PW z dnia 24.10.2017 r.);
 • dr hab. Paweł Bylina;
 • dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Katarzyna Osińska-Skotak;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

8.     Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

 • dr hab. Ewa Karwowska, prof. PW - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Andrzej Kulig, prof. uczelni;
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Zawadzki;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

9.     Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

 • dr hab. inż. Wioletta Podgórska, prof. uczelni - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Arkadiusz Moskal, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Tomasz Ciach, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

10.  Wydział Inżynierii Lądowej

 • prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski;
 • dr hab. inż. Piotr Olszewski, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

11.  Wydział Inżynierii Materiałowej

 • dr hab. inż. Halina Garbacz, prof. uczelni - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Jerzy Robert Sobiecki, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni;
 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska;
 • mgr inż. Milena Koralnik;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

12.  Wydział Inżynierii Produkcji

 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński;
 • dr hab. inż. Marek Pawlikowski, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

13.  Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

 • prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. Alicja Smokutunowicz, prof. uczelni;
 • dr hab. Ewa Zadrzyńska-Piętka;
 • mgr inż. Maksymilian Bujok;
 • mgr Konrad Kisiel;
 • mgr Tomasz Kostrzewa;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

14.  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • dr hab. inż. Ryszard Maroński, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Tomasz Wiśniewski, prof. uczelni;
 • dr hab. inż. Marek Wojtyra, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

15.  Wydział Mechatroniki

 • prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • prof. dr hab. inż. Jan Maciej Kościelny;
 • dr hab. inż. Jacek Salach;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów.

 

16.  Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

 • dr hab. inż. Michał Hać, prof. PW - Kierownik Studiów Dokotoranckich (powołany decyzją nr 286/2016 Rektora PW z dnia 19.12.2016 r., odwołany decyzją nr 201/2017 Rektora PW z dnia 24.10.2017 r.);
 • dr hab. inż. Jarosław Dyk - Kierownik Studiów Dokotoranckich (powołany decyzją nr 201/2017 Rektora PW z dnia 24.10.2017 r.);
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Pokojski;
 • dr hab. inż. Jędrzej Mączak;
 • dr hab. inż. Jan Maciejewski, prof. uczelni;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów;
 • dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. PW (odwołany decyzją nr 286/2016 Rektora PW z dnia 19.12.2016 r.).

 

17.  Wydział Transportu

 • dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. uczelni - Kierownik Studiów Doktoranckich (powołany decyzją nr 172/2019 Rektora PW z dnia 11.10.2019 r.);
 • prof. dr hab. inż. Jacek Skorupski (powołany decyzją nr 172/2019 Rektora PW z dnia 11.10.2019 r.);
 • dr hab. inż. Andrzej Czerepicki (powołany decyzją nr 172/2019 Rektora PW z dnia 11.10.2019 r.);
 • dr inż. Piotr Gołębiowski - sekretarz Studiów Doktoranckich, sekretarz Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej (powołany decyzją nr 172/2019 Rektora PW z dnia 11.10.2019 r.);
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz - Kierownik Studiów Doktoranckich(odwołany decyzją nr 172/2019 Rektora PW z dnia 11.10.2019 r.);
 • dr hab. inż. Bogdan Sowiński, prof. uczelni (odwołany decyzją nr 172/2019 Rektora PW z dnia 11.10.2019 r.);
 • dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk, prof. uczelni (odwołany decyzją nr 172/2019 Rektora PW z dnia 11.10.2019 r.);
 • dr inż. Mariusz Kostrzewski - sekretarz Studiów Doktoranckich, sekretarz Wydziałowej Doktoranckiej Komisji Stypendialnej (odwołany decyzją nr 172/2019 Rektora PW z dnia 11.10.2019 r.);
 • mgr Ewa Bieńko;
 • przewodniczący Wydziałowej Rady Doktoranckiej.

 

18.  Wydział Zarządzania

 • dr hab. inż. Tadeusz Waściński, prof. uczelni - Kierownik Studiów Doktoranckich;
 • prof. dr hab. Grażyna Gierszewska;
 • dr hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk, prof. uczelni;
 • przewodniczących Wydziałowej Rady Doktorantów.

Wytworzył(a): JM Rektor

Wprowadził(a) do BIP: Paula Kruza - disabled

w dniu: 04.10.2016 09:06

Zaktualizował(a): Anna Kmieć

w dniu: 24.10.2019 12:29